Att vara hyresgäst

Nedanför kan du ta del av lite information om hur det är att vara hyresgäst hos oss!

Inflyttning

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse. Glöm ej att anmäla nytt el-abonnemang för din hushållsel. Ta reda på tidigare hyresgästens telefonnummer för snabbare inkoppling av telefon.

Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Även om du inte fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran.
Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Hemförsäkring

Du skall ha en egen hemförsäkring för ditt skydd och dina ägodelar. Det gäller för skador både i bostaden och källar o vindsutrymmen. Hemförsäkringen gäller skador som uppstår vid tex stöld och brand. Fastighetsbolagets försäkring täcker enbart skador på byggnaden och täcker inte din egendom.

Sophantering

Sopsortering finns på prov i vissa fastigheter. Grovsopor kan mot avgift bortforslas av fastighetsskötaren. Se kontaktuppgifter under felanmälan.

Brandinformation

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt skall agera om brand uppstår.

Grundregel:

Rädda – Varna – Larma(via 112) – Släck

Rökning förbjuden

Rökning förbjuden i alla utrymmen i våra fastigheter/bostäder och lokaler.

Brandvarnare

Lägenheten är försedd med brandvarnare. Du ansvarar för att testa så den fungerar och felanmäler om den inte fungerar.

Bredband

Fiber-Lan från Telia finns i samtliga lägenheter och lokaler från december 2012.

Vad är störande?

Hyreslagen säger följande: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Vad skall jag göra om grannarna stör?

Tag kontakt med din störande granne och framför dina synpunkter. Om inte störningarna upphör råder jag dig till att anteckna vika som stör, när störningarna inträffar och felanmäler detta. Vi försöker då gemensamt lösa problemet.

Vid svårlösta fall kan vi också ta Hyresnämnden till hjälp.

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut i andra hand krävs tillstånd från oss! Endast i specialfall kommer andrahandsuthyrning att tillåtas t.ex. studier och jobb på annan ort under kortare tid.

Hur lång uppsägningstid har jag?

All uppsägning skall ske skriftligen. Uppsägningen skall vara oss tillhanda den sista dagen i månaden, för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyresgästlagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

TV-Service

Telia ”lagompaket”(ej hd-kanaler) ingår utan kostnad i samtliga fastigheter (utom nedan upptagna). Paketet distrubieras via vanliga TV uttaget. OBS! Vill du ha flera Tv-kanaler – besök Telia-butiken för mer info.

Övernattningsmöjlighet för dina gäster

Vi har i fastigheten på Hallströmgatan 55 ett vandrarhem där vi kan erbjuda billig övernattning. Du som hyresgäst har förtur, men försök boka i god tid. vastervikvandrarhem.se

När du flyttar

Besiktning av lägenheten görs när lägenheten är tom och tid efter överenskommelse. Då skall lägenheten vara väl städad och rengjord, glöm ej kyl, frys, balkong, källar/vindsförråd.

Samtliga nycklar till lägenheten skall lämnas tillbaka. Fullgör du inte dina skyldigheter här ovan så måste vi debitera dig för utförd iordningställande.