Felanmälan

Så här gör en felanmälan

Felanmälan ska i första hand göras till vaktmästarnas gemensamma e-postadress. vaktis@sandbergsfastigheter.se

När du gör en felanmälan måste du skriva dessa uppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Adress och lägenhetsnummer
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Får vi gå in med huvudnyckel om du inte är hemma?
  • Meddela om du har husdjur?
  • Sätta nyckeln i servicelägen (kl 11) gäller bara hyresgäster på Hallströmsgatan 55

Du kan inte ställa krav på viken tid vi ska komma, men du kan skriva vilken tid som passar bäst.

Kontaktuppgifter till våra anställda vaktmästare:

Leo Larsson, 073-535 65 45, vaktis@sandbergsfastigheter.se

Peter Leifsson, 0793- 360 900, vaktis@sandbergsfastigheter.se

Reserv vid akuta fel om ingen av våra vaktmästare är anträffbara. BÅ-fastighetsservice

070-396 67 21, bafastighet@gmail.com

Bästa Hälsningar Johan Sandberg