Hemförsäkring

Du ska ha en egen hemförsäkring för ditt eget skydd och dina ägodelar. Det gäller skador både i bostaden och i källar- eller vindsförråd.

En hemförsäkring täcker skador som uppstår exempelvis vid brand eller stöld. Bostaden är utrustad med brandvarnare. Du ansvarar för skötsel och kontroll samt att eventuella fel blir anmälda till fastighetsskötaren.

Sandbergs fastigheters försäkringar täcker enbart skador på själva byggnaden och omfattar inte din personliga egendom.

Kontakta ett försäkringsbolag och skaffa en hemförsäkring som skyddar ditt hem.

Har du redan en hemförsäkring. förvissa Dig om att den är uppgraderad, så att dina villkor är moderna.