Inflyttning

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med fastighetsskötaren. Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Tag reda på avflyttande hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.

Sophantering

Tänk på att knyta soppåsen väl innan du kastar den i soptunnan.

Fiber

Anmälan görs vid inflyttning.